Hướng dẫn Unlock iPhone tạm thời bằng Sim Ghép Như Quốc Tế
  • 0
  • Exshop vn

Hướng dẫn Unlock iPhone tạm thời bằng Sim Ghép Như Quốc Tế

Unlock tạm thời bằng Sim GhépNgày 21/07/2018, Apple bị lỗi Active, bất kì iPhone nào kích hoạt bằng Sim ghép đều thành Quốc Tế Tạm Thời (Tạm gọi là vậy).Đây...

Xem thêm